Järnhälsan Vårdcentral, Centrum

Kapprum

Kapprum
  • Golvyta i kapprummet
  • Den fria ytans längd är 157cm
  • Den fria ytans bredd är 135,6cm
  • Kroken har höjden 161,5cm
Spegel
  • Spegel
  • Spegelns underkant är 121,5cm från golvet
  • Spegelns överkant är 182,3cm från golvet
Utskjutande kapphylla
  • Skyddande gavel
  • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 170cm över golvet
  • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,05NCS