SAAB Car Museum

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Bild på av-och påstigningsplats utanför ingången till Saab Bilmuseum.
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5.80m från entrén
 • Belysning finns
Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Bilden visar trottoarkanten som finns 5.80 m före ingången till Saab Bilmuseum.
 • Bilden visar avfasningen som finns cirka 3 m från entrén till Saab Bilmuseum.
 • Trottoarkantens höjd är 6cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 254cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 7.5%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 3.10m
Gångvägen till entrén
 • En bild på de gamla rälsspår i marken som utgör ett kännbart ledstråk fram till entrén.
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.15NCS mot underlag
Gångvägen
 • Bilden visar gångvägen utanför entrén till Saab Bilmuseum.
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m