Folktandvården Lerum

Nivåskillnader (Till plan två)

Trappa
 • trappa
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 121cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.38NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.38NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • höger ledstång
 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 300cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • vänster ledstång
 • Ledstångens höjd är 99cm
 • Ledstången sträcker sig 24cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 36cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 300cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.74NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Det finns inte en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief
Ledstråk
 • Ledstråk
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,35NCS mot underlag
Hiss
 • Anropnings knappen för hissen
 • Fria ytan utanför hiss
 • Hissens golv yta
 • Sittplats
 • Anropsknappen är placerad 117cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 81cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.49NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 238cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.19NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Djupet på hisskorgen är 287cm
 • Hisskorgens bredd är 141cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.16NCS
 • Ledstången är 86cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är fast, uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 56cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Dörren öppnas automatiskt
 • öppen skjutdörr
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
Manöverpanelen i hissen
 • Hiss knapparna
 • Hissknapparna är 7cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel
 • Översta knappraden är placerad 114cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 106cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 26cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
Våningsinformationen
 • Visuell våningsinformation
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte