Barnens hus

Lekrum (Utklädningsrum)

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns inte
Trappa
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 146.2cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.09NCS
 • Trappans steg är 17.2cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.08NCS
 • Trappans steg är 31.9cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 85.3cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.12NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 85.3cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.12NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 67.8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.16NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 3.7cm
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 73.1cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 3.5cm
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändplats
 • Begränsad gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 160.9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 92.4cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 47.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappa
 • Trappa
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 181.1cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.13NCS
 • Trappans steg är 16.6cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.02NCS
 • Trappans steg är 33.9cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker