Forshallen Tidaholms simhall

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplatsen

  Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Trottoarkant

  Trottoarkant

Gångvägen till entrén
 • Ledstråk till entré

  Ledstråk till entré

Gångvägen
 • Gångväg med ledstråk

  Gångväg med ledstråk