Barnens hus

Lekrum (Skolan)

Inomhusmiljö
 • Belysning trappa
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 156.3cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
Trappa
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 146.2cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.09NCS
 • Trappans steg är 17.2cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.08NCS
 • Trappans steg är 31.9cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 85.3cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.12NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 81.2cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.12NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 67.8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.16NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel passageöppning
 • Tröskelns höjd är 3.7cm
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 80.8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 5.3cm
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 54.7cm
Enskilt steg
 • Enskilt steg
 • Stegets höjd är 20.7cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen