Bräcke Diakoni Primärvårdsrehab Skara

Träningssal (Ett)

Inomhusmiljö
 • Belysning i träningssal

  Belysning i träningssal

Assistanshundar
 • Ledarhund är tillåten

  Ledarhund är tillåten

Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur inte tillåtna

  Övriga pälsdjur inte tillåtna

Gångytan
 • Gångytan i träningshallen

  Gångytan i träningshallen

 • Utrymme att vända

  Utrymme att vända

Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål i gångstråk

  Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk
 • Utskjutande föremål

  Utskjutande föremål