Vänersborgs Museum Övervåning

Utställningsrum (Porslinssalen)

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 132cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 5cm
Inomhusmiljö
 • Belysning i utställningsrum
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är inte tillgänglig
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 217cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 174cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 101cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Föremål som är väl belysta finns inte
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
Utställning
 • Monter
 • Passage mellan utställningsföremål
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 20cm
 • En gångyta är 61cm bred