Bemanningsenheten Örgryte-Härlanda

Receptionshall

 • Fåtöljer med armstöd.

  Sex stycken fåtöljer med armstöd.

Inomhusmiljö
 • Belysningen

  Belysning i entréhallen .

 • Tunn gummerad gångmatta i entréhall .

  Gångmatta.

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Smal vit dörrmarkering i dörren.

  Dörrmarkering.

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering över glasdörr.

  Bred markering.

Assistanshundar
 • Ledarhund, signalhund och servicehund tillåtna i entréhall .

  ledarhund .

Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur ej tillåtna i receptionshallen .

  Övriga pälsdjur

Gångytan
 • Gångytan i entréhallen , hårt golv.

  Receptionshall.

 • Utrymme finns att vända eller backa in på

  Utrymme finns att vända eller backa in på

Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål ut med väggarna i entréhallen .

  Lösa föremål .

Utskjutande föremål i gångstråk
 • Utskjutande föremål i gångytan

  Utskjutande föremål i gångytan

Sittplats
 • Två sitt platser utan armstöd.

  Tvåsitsig soffa.

Bord
 • Bord i entrén .

  Bord.

Skylt på vägg
 • Väggskylt över receptionen

  Väggskylt

Disk med fast höjd
 • Reception med fast disk och glasfönster .

  Receptionsdisk .

Glasruta
 • Stor öppningsbar glasruta .

  Glasruta i receptionen .

Fast placerad ringklocka
 • Ringklocka till höger om öppningsbar glasruta.

  Ringklocka i receptionen .

Kapprum
 • Fria golvytan i kapprummet.

  Kapprummet.

Spegel
 • Spegel i kapprummet.

  Spegel.

Handikapptoalett
 • Toalettutrymme .

  Toalett .

Slagdörr
 • Toalettdörrens fria bredd.

  Toalettdörren .

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avståndet till närmaste hinder.

  Handikapptoaletten .

Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets fria yta.

  Golvytan.

Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd .

  Armstöd.

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd.

  Armstöd.

Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden .

  Armstöd.

Handfat
 • Handfat.

  Handikappstoalett.

Nödlarm
 • Nödlarm finns på toaletten .

  Nödlarm.

Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd.

  Nödlarm .

Nödlarm på vägg
 • Högt placerad nödlarm.

  Nödlarm.

 • Lågplacerad nödlarm.

  Handikapptoaletten .