Centralstationen, Södra Ringvägen 1 Västerås

Ingång (till/från spår 2-5)

Trappan
 • Trappa till/från spår 2-3

  Trappa till/från spår 2-3

 • Rulltrappa till/från spår 2-5

  Det finns även rulltrappa som ett alternativ

 • Trappa till/från spår 4-5

  Trappa till/från spår 4-5 (denna trappa är likvärdig trappan från spår 2-3)

Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång sett nerifrån

  Höger ledstång sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång sett nerifrån

  Vänster ledstång sett nerifrån

Hissen
 • Hissens anropsknapp

  Hissens anropsknapp

 • Ytan utanför hissen

  Ytan utanför hissen

 • Insidan av hissen

  Insidan av hissen

 • Ledstång i hissen

  Ledstång i hissen

Skjutdörren
 • Skjutdörr på hissen från spår 2-3 (hissen från spår 4-5 är likvärdig med denna hiss)

  Skjutdörr på hissen från spår 2-3 (hissen från spår 4-5 är likvärdig med denna hiss)

 • Skjutdörr på hissen från spår 4-5 (hissen från spår 2-3 är likvärdig med denna hiss)

  Skjutdörr på hissen från spår 4-5 (hissen från spår 2-3 är likvärdig med denna hiss)

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar i hissen från spår 2-3

  Hissknappar i hissen från spår 2-3

 • Manöverpanelen i hissen från spår 4-5

  Manöverpanelen i hissen från spår 4-5

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanelen i hissen från spår 2-3

  Manöverpanelen i hissen från spår 2-3

 • Manöverpanelen i hissen från spår 4-5

  Manöverpanelen i hissen från spår 4-5

Våningsinformationen
 • Visuell våningsinformation inne i hissen

  Visuell våningsinformation inne i hissen

Skjutdörren utifrån och in
 • Ingång från spår 2-3

  Ingång från spår 2-3

 • Ingången från spår 4-5 är likvärdig som ingången från spår 2-3

  Ingången från spår 4-5 är likvärdig som ingången från spår 2-3

 • Ingång från spår 2-3

  Ingång från spår 2-3

 • Ingången från spår 4-5 är likvärdig som ingången från spår 2-3

  Ingången från spår 4-5 är likvärdig som ingången från spår 2-3

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående
 • Markering saknas på en av glasdörrarna

  Markering saknas på en av glasdörrarna

 • Kontrastmarkering på glasdörrar, samt glasytor bredvid

  Kontrastmarkering på glasdörrar, samt glasytor bredvid

Skrapgallret utanför dörren
 • Skrapgaller utanför ingången

  Skrapgaller utanför ingången

Skrapgallret innanför dörren
 • Skrapgaller innanför ingången

  Skrapgaller innanför ingången

Skjutdörren öppnas automatiskt
 • Säkerhetssensor vid ingången

  Säkerhetssensor vid ingången

Entré
 • Askkopp utanför entrén

  Askkopp på väggen utanför entrén

Fristående skylt
 • Fristående skylt utanför ingången vid spår 2-3

  Fristående skylt utanför ingången vid spår 2-3

 • Fristående skylt utanför ingången vid spår 4-5

  Fristående skylt utanför ingången vid spår 4-5

Utformning av fristånde skylt
 • Fristående skylt utanför ingången vid spår 2-3

  Fristående skylt utanför ingången vid spår 2-3

 • Fristående skylt utanför ingången vid spår 4-5

  Fristående skylt utanför ingången vid spår 4-5