Idrottshallen

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändplats
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 274.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 274.7cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 149.2cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 69.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 65cm
 • Fri bredd under bordet är 110.8cm
Handikapptoalett
 • Toalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt på vägg
 • Skylt toalett
 • Underkanten på skylten är placerad 134.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.79NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.79NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 17mm
Slagdörr
 • Fri yta
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 111.7cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.29NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.34NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrstängare
 • Dörrhandtaget är placerat 56.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62.8cm
 • Draghandtaget är placerat 80.8cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolv
 • Behållare
 • Bredden är 186.6cm
 • Längden är 229cm
 • 109.1cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 88.2cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.8cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 95.4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194.4cm från golvet
 • Kroken har höjden 95.3cm
 • Kroken är placerad 92.4cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 91cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 72cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstööd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72.4cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72.4cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns
Armstöd
 • Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 52.8cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 82.7cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 47.7cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Nödlarm vid dörr
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70.2cm från golv