Idrottshallen

Idrottssal

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta idrottshall
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Trappan kompenseras av hiss
Trappa
 • Trappa till idrottsal
 • Trappa till läktare
 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 81cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,43NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.02NCS
 • Trappans steg är 29.9cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
Hiss
 • Anropsknapp
 • Svängrumsyta utanför hiss
 • Hissen
 • Anropsknappen är placerad 99.5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 16.3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.12NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 203.7cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 130.2cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 4mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.4NCS
 • Ledstången är 103.2cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Slagdörren
 • Hissdörren fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 89.5cm
Dörrkontrast
 • Dörrkontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörren öppnas automatiskt
 • Hissdörren öppen
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 25s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 4.2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel
 • Översta knappraden är placerad 92.7cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 92.7cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49.8cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)
Fasta sittplatser
 • Åhörarplatser
 • Det finns 3st platser för rullstol
 • Totalt finns 300st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 47.5cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Fri passage vid sittande personer
 • Passage
 • En gångyta är 0cm bred
 • En gångyta är 0cm bred
Platser för rullstol
 • Rullstolsplatser
 • Den fria ytans bredd är 314.7cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
Hiss
 • Anropningsknapp
 • Svängrumsyta utanför hiss
 • Hisskorgen
 • Anropsknappen är placerad 99.5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 16.3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.12NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 203.7cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 130.2cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 4mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.4NCS
 • Ledstången är 103.2cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
Slagdörren
 • Hissdörrens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 89.5cm
Dörrkontrast
 • Dörrens ljushetskontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
Slagdörren öppnas automatiskt
 • Hissdörren öppen
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 25s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 4.2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 92.7cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 92.7cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49.8cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)