Medicinmott: Endoskopi- Logoped- Mag/tarm- & Ortopedimottagning, Lasarettet Trelleborg

Medicinmott: Endoskopi- Logoped- Mag/tarm- & Ortopedimottagning, Lasarettet Trelleborg

Av- och påstigning med gångväg (Ingång H, Huvudentré )

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplats

  Av- och påstigningsplats

Gångvägen till entrén
 • Ledstråk

  Ledstråket till entrén

Gångvägen
 • Gångväg

  Gångväg

 • Gångväg

  Gångväg

 • Sittplats

  Sittplats utanför huvudentrén

Passageöppningen
 • Passageöppning

  Passageöppningens fria bredd

Passageöppningen
 • Passageöppning

  Passageöppningens fria bredd

Fast föremål
 • Fast föremål

  Fast föremål