Arvemuseet

Passage till utställningsrum

Passageöppning
 • Dörröppning / Doorway
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Tröskelns höjd är 2cm
Ramp
 • Ramp
 • Kännbar markering på slutet av ramp / Perceptible marking at the end of the ramp
 • Rampen lutar 10%
 • Lutningen på rampen är 2,5m lång
 • Rampens underlag är jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång / Arm rail
 • Ledstångens höjd är 97cm