Forsenskolan

Passage (till våning 2)

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång vänster sida sett nerifrån

  Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss
 • Anropningsknapp

  Anropningsknapp

 • Svängrumsyta framför hiss

  Svängrumsyta framför hiss

 • Hisskorgen

  Hisskorgen

Dörrkontrast
 • Dörrkontrast

  Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt
 • Hissdörren öppen

  Hissdörren öppen

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar

Manöverpanelen i hissen
 • Hisspanel

  Hisspanel

Våningsinformationen
 • Visuell våningsinformation

  Visuell våningsinformation