Forshallen Tidaholms simhall

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 244cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 244cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 96cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 4.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord vid sittplats
 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.9cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 31.9cm
 • Fri bredd under bordet är 109.4cm
 • Kännbart ledstråk finns inte
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 72.3cm
 • Längden på disken är 72cm
 • Benutrymmets djup är 6.5cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.07NCS
 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
Fast placerad ringklocka
 • Ringklocka
 • Ringklockan är placerad 100cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 133.1cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.64NCS
Flyttbar kortläsare
 • Kortläsare
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.02NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
Handikapptoalett
 • Toalett i receptionshall
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt på vägg
 • Toalettskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 116cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.78NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.78NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 17mm
Slagdörr
 • Fri yta
 • Dörröppningens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 192cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas manuellt
 • Draghandtag
 • Dörrhandtaget är placerat 27cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Golvytan
 • Bredden är 218cm
 • Längden är 218cm
 • 88cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 77cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187cm från golvet
 • Kroken har höjden 106cm
 • Kroken är placerad 107cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 102cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 95cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns
Armstöd
 • Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 61cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 54cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Lågt placerat nödlarm vid dörr
 • Högt placerat nödlarm
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 120cm från golv
Matservering
 • Gångyta
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • En gångyta är 53cm bred
Bemannad kassa
 • Bemannad kassa
 • Passagebredd vid kassan är 191cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0 mm
 • Kassans höjd är 85cm från underlaget
Flyttbar kortläsare
 • Kortläsare
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.15NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning