ABF Skåne Nordost - Hässleholm

Personlyft

Personlyft
  • Personlyft
  • Tillgång till personlyft på plats finns
  • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
  • Personlyften är fastmonterad