Forshallen Tidaholms simhall

Omklädningsrum (Nya delen)

Slagdörr
 • Dörr
 • Dörröppningens fria bredd är 90.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.42NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 35.6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta omklädningsrum
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 880cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 259cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 87.6cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen
Omklädningsutrymmet
 • Omklädningsrum
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns
Bänk
 • Bänk i omklädningsrum
 • Den fria ytans längd är 259cm
 • Den fria ytans bredd är 400cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 40.4cm
 • Bänkens bredd är 490cm
 • Bänkens djup är 27.7cm
Stödhandtag
 • Stödhandtag
 • Längd på stödhandtag är 63.4cm
 • Stödhandtag är placerat 105cm från golv
Klädskåp
 • Klädskåp
 • Den fria ytans längd är 400cm
 • Den fria ytans bredd är 259cm
 • Klädskåpets djup är 55cm
 • Klädskåpets bredd är 20.6cm
 • Klädskåpet är placerat 70cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 165cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 77.2cm från golvet
Spegel
 • Spegel i omklädningsrum
 • Spegelns underkant är 200cm från golvet
 • Spegelns överkant är 100cm från golvet
Övrig toalett
 • Toalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145.8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 225cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Ljushetskontrast toalett
 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 88.6cm
 • Skötbordets längd är 73.3cm
 • Skötbordets bredd är 55.8cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
Dusch
 • Duschutrymme
 • Duscharmatur
 • Den fria ytans längd är 205cm
 • Den fria ytans bredd är 242.9cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 110.4cm från golv
 • Blandaren är placerad 63.7cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch