Närhälsan Skene rehabmottagning, Sätila

Passage (Från entré mot nivåskillnader)

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 194.1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145.5cm
Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 44.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen