Styrmansgatan 21A förskola

Ingång (Kronan och Bladet)

Trappan
 • Trappa
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 220cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 15.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång
 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Rampen
 • Ramp
 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 4.45m lång
 • Rampen är 105cm bred
 • Rampen lutar 0.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång
 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Slagdörren
 • Yta utanför slagdörr
 • Slagdörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.5% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Gångmattan är tunn
Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Entré
 • Rökning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Skylt vid dörr
 • Dörrskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 115cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.15NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm
Slagdörren
 • Yta utanför slagdörr
 • Slagdörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Gångmattan är tunn
Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Underkanten på skylten är placerad 115cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.15NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm