Intryck - butik och textilverkstad

Ingång

Slagdörren
 • Yta utanför slagdörr
 • Slagdörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 18.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
Gångmatta innanför dörr
 • Gångmatta
 • Gångmattan är tunn
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon sett utifrån
 • Manöverdon sett inifrån
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.75NCS
Slagyta
 • Slagyta
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Passagetiden är 10s
Entré
 • Rökning
 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
Utformning av skylt från tak
 • Takskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 200mm
Skylt vid dörr
 • Dörrskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Utformning av dörrskylt
 • Dörrskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm
Rampen
 • Ramp
 • Rampen lutar 19%
 • Lutningen på rampen är 2.15m lång
 • Rampen är 200cm bred
 • Rampen lutar 0.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 137cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.9NCS mot bakgrund