Styrmansgatan 21A förskola

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplats
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 100m från entrén
 • Belysning finns
Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Trottoar
 • Trottoarkantens höjd är 4cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 200cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 2%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 2m
Gångvägen
 • Gångväg
 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Gångvägen
 • Gångvägen lutar
 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 8m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled
Passageöppningen
 • Passageöppning
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 280cm
Cykelväg vid gångväg
 • Cykel
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns
Hinder finns som korsar vägen
 • Grind
 • korsande stängsel finns i gångvägen
Grind
 • Grind
 • Grindens passagemått är 105cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 3%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0.5%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 3%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%