Rosenbergshallen Tidaholms ishall

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigning

  Av- och påstigning

Gångvägen
 • Gångväg

  Gångväg

 • Sittplats

  Sittplats

Passageöppningen
 • Passageöppning

  Passageöppning

Utskjutande föremål
 • Fast föremål

  Fast föremål

Cykelväg vid gångväg
 • Korsande cykelväg

  Korsande cykelväg