Gamlestadshallen

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Allmänna belysningen är bländfri
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan underlag är hårdgjord, jämn och halksäker
 • Vändmöjlighet fins som är hårdgjord, jämn och halksäker
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 185cm bred
Handikapptoalett
 • Ett enstaka toalettrum finns i utrymmet
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm
Slagdörr
 • Fria ytan utanför slagdörren
 • Dörröppningens fria bredd är 87 cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 185cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Handikapptoalettens utformning
 • Fria ytan i toaletten
 • Behållare finns bredvid handfatet
 • Bredden är 165cm
 • Längden är 218cm
 • 99cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 74cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,35NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 119cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 40cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm
Armstöd
 • Avstånd mellan armstöden är 63 cm
 • Avståndet mellan armstöden är 63cm
Handfat
 • Handfat finns i toaletten
 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,35NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm finns som larmar med ljussignal utanför dörr
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
Nödlarm med sladd
 • Det finns tillgång till nödlarm med tryckknapp på sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Det finns tillgång till nödlarm med tryckknapp på vägg
 • Det finns tillgång till nödlarm med tryckknapp på vägg
 • Nödlarm på vägg är placerat 99cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 29cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 29cm från golv