Hälsans stig

Gångväg (Södra Torget - Regionsteatern)

Gångväg
 • Förbi Södra torget finns ett ledstråk med låg kontrast i form av kullerstenar

  Förbi Södra torget finns ett ledstråk med låg kontrast i form av kullerstenar

 • Efter Södra torget finns ett ledstråket i form av taktila plattor som inte någon kontrast

  Efter Södra torget finns ett ledstråket i form av taktila plattor som inte någon kontrast

Gångväg
 • Gångvägen förbi Södra torget är minst 163 cm bred och är avskild från cykelbanan

  Gångvägen förbi Södra torget är minst 163 cm bred och är avskild från cykelbanan

 • Gångvägen efter Södra torget delas med cyklister och har en svag sidolutning.

  Gångvägen efter Södra torget delas med cyklister och har en svag sidolutning.

 • I korsningen längre fram tar man till vänster, över ett övergångsställe.

  I korsningen längre fram tar man till vänster, över ett övergångsställe.

 • Sittbänken på Södra torget har rygg- och armstöd och en sitthöjd på 46 cm

  Sittbänken på Södra torget har rygg- och armstöd och en sitthöjd på 46 cm

Cykelväg vid gångväg
 • Förbi Södra torget är cykelvägen delad från gångvägen

  Förbi Södra torget är cykelvägen delad från gångvägen

 • Efter Södra torget går cykelvägen samman med gångvägen

  Efter Södra torget går cykelvägen samman med gångvägen