Solviks äldreboende

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering

  handikapparkering

Gångytan
 • Gångväg

  Gångväg

 • Sittplats

  Sittplats

Passageöppningen
 • Passageöppning

  Passageöppning

Passageöppningen
 • Passageöppning

  Passageöppning

Cykelväg vid gångväg
 • Cykelväg

  Cykelväg