Psykiatrin, Lasarettet Trelleborg

Mottagningens dörr och passage in på mottagningen (Dagsjukvården)

Slagdörr
 • Fri bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Enfärgard markering för sittande
 • Markeringen är placerad 81cm över golv
 • Markeringens färg är brun
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Markeringens färg är ingen färg
 • Markeringens andra färg är ingen färg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Dörr öppnas på begäran av personal
Passageöppning
 • Passageöppningens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 211cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Belysning
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Alla servicehundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur är ej tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Gångyta
 • Gångyta
 • Vändyta
 • Vändyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 211cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 211cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 141cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm
Passageöppning
 • Fri bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 209cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg