Tumba gymnasium

Passageöppning på gångväg (passage bommar)

Passageöppningen
  • Passageöppning ( Bommarna är endast öppen inför valdagen)
  • Passageöppningens fria bredd är 300cm
  • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande yta