Araby familjecenter

Ingång

Fristående skylt
 • Fristående skylt

  Fristående skylt

Slagdörren
 • Svängrumsyta

  Svängrumsyta

 • Dörröppnings fria bredd

  Dörröppnings fria bredd

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering på glasruta i höjd för sittande

  Markering på glasruta i höjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering på glasruta i höjd för stående

  Markering på glasruta i höjd för stående

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgaller innanför slagdörr

  Skrapgaller innanför slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför slagdörr

  Manöverdon utanför slagdörr

 • Manöverdon innanför dörr

  Manöverdon innanför dörr

Vindfångets slagdörr
 • Svängrumsyta

  Svängrumsyta

 • Dörröppnings fria bredd

  Dörröppnings fria bredd

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering på glasruta i höjd för sittande

  Markering på glasruta i höjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering på glasruta i höjd för stående

  Markering på glasruta i höjd för stående

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför slagdörr

  Manöverdon utanför slagdörr

 • Manöverdon innanför dörr

  Manöverdon innanför dörr