Oasen sim och ishall

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Belysning och översikt i entréhallen på Oasen

  Belysning och översikt i entréhallen på Oasen

Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna

  Assistanshundar är tillåtna

Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur är ej tillåtna

  Övriga pälsdjur är ej tillåtna

Gångytan
 • Gångytan i entréhallen

  Gångytan i entréhallen

Sittplats
 • Sittplats i entréhall

  Sittplats i entréhall

Pictogram
 • Pictogram i informationen / kassan

  Pictogram i informationen / kassan

Utformning av skylt från tak
 • Takskylt med text

  Takskylt med text

Informationsdisk
 • Information / kassa

  Information / kassa

Fast placerad ringklocka
 • Klocka att kalla på personal

  Klocka att kalla på personal

Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare i kassan

  Kortläsare i kassan

Kapprum
 • Golvytan i kapprummet

  Golvytan i kapprummet

Skylt på vägg
 • Vägskylt handikapptoaletten

  Vägskylt handikapptoaletten

Skylt vid dörr
 • Dörrsymbol handikapptoaletten

  Dörrsymbol handikapptoaletten

Slagdörr
 • Handikapptoalettens fria öppning

  Handikapptoalettens fria öppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtaget till handikapptoalett

  Dörrhandtaget till handikapptoalett

Handikapptoalettens utformning
 • Golvytan i handikapptoaletten i entréhallen

  Golvytan i handikapptoaletten i entréhallen

 • Behållare

  Behållare

 • Skötbord

  Skötbord

Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd

  Höger armstöd

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd

  Vänster armstöd

Armstöd
 • Avstånd mellan armstöd

  Avstånd mellan armstöd

Handfat
 • Handfatet i handikapptoaletten

  Handfatet i handikapptoaletten