Göteborgs stadsmuseum

Passage till utställningsrum (Urbanum. Hiss och trappa)

Fribärande trappa
 • Trappa mot Urbanum

  Trappa mot Urbanum

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång nertill

  Ledstång nertill

 • Ledstång upptill

  Ledstång upptill

Hiss
 • Svängrumsyta

  Svängrumsyta

 • Hisskorg

  Hisskorg

 • Ledstång

  Ledstång

Slagdörren
 • Öppen dörr

  Öppen dörr

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar