Hagakyrkan

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikappparkering
 • Handikappparkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 410m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 21m från entrén
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
Gångytan
 • Gångväg
 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Trappan
 • Trappa
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 340cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg