Midgårds äldreboende

Samlingsrum (Entréplan )

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till hinder

  Avstånd till hinder

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Gångyta

  Gångyta

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Bord
 • Bord

  Bord