Lerdala Skola

Ingång

Slagdörren
 • Dörr in till skolbyggnad.
 • Dörr som leder in mot skolbyggnad.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel vid dörr.
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Gångmatta innanför dörr
 • Gångmatta innanför dörr.
 • Gångmattan är tunn
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörröppningens fria bredd är 85 cm.
 • Dörrhandtaget är placerat 260cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren