Tolereds Församlingshem

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering finns
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 8m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,35NCS mot underlag
Gångytan
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn och halksäker
 • Gångvägens bredd är 1,8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,8m
 • Lutningen i längsriktning är 4%
 • Lutningens sträckning är 4m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled
Trappan
 • Trappa
 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 160cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Rampen
 • Rampen lutar 5%
 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 750m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd höger sida av rampen sett nerifrån
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns