Servicecenter Örebro kommun

Mötesrum

Slagdörr
 • Slagdörrens fria bredd

  Slagdörrens fria bredd

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

Inomhusmiljö
 • Belysning i mötesrum

  Belysning i mötesrum

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering i ögonhöjd för sittande

  Markering i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående
 • Markering i ögonhöjd för stående

  Markering i ögonhöjd för stående

Gångytan
 • Gångytan i mötesrum

  Gångytan i mötesrum

 • Utrymmet att vända eller backa in på

  Utrymmet att vända eller backa in på

Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål förekommer i gångytan

  Lösa föremål förekommer i gångytan

Sittplats
 • sittplats som finns i mötesrummet

  sittplats som finns i mötesrummet

Bord
 • bord som finns i mötesrum

  bord som finns i mötesrum

Mötesrum
 • Hörselteknisk utrustning

  Hörselteknisk utrustning