Specialistkliniken för ortodonti Göteborg

Övrig toalett

Skylt på vägg
 • Väggskylt

  Väggskylt

Skylt vid dörr
 • Dörrskylt

  Dörrskylt

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell dörr

  Manuell dörr

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell dörr

  Manuell dörr

Toalettens utformning
 • Handfat

  Handfat

 • Handfat

  Handfat