Göteborgs konstmuseum

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Belysning i entréhall
 • Gångmatta innanför entrédörr.
 • Gångmatta vid informationsdisk.
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Ledarhund
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsbärande djur ej tillåtna.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i entréhall.
 • Utrymme att vända eller backa på.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål i gångytan.
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål i gångytan.
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Bord
 • Bord med sittplatser i gången till café och toaletter.
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 50cm
Skylt på vägg
 • Informationsskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 188cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 205cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Text på informationsskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 64mm
Informationsdisk
 • Informations- och kassadisk
 • Höjden på disken är 87cm
 • Längden på disken är 75cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
Glasruta
 • Glasruta runt informationsdisk.
 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
Höj- och sänkbar kortläsare
 • Höj- och sänkbar kortläsare.
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,5NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 30cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 175cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
Passageöppning
 • Passageöppning mot kapprum och toaletter.
 • Dörröppningens fria bredd är 117cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Passage mot kapprum.
 • Gångmatta i passage till kapprum.
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Ledarhund
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsbärande djur ej tillåtna.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i passage till kapprum.
 • Utrymme att vända och backa.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm
Trappa
 • Trappa till toaletter.
 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 170cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång i trappa till toaletter.
 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 8 cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Kapprum
 • Fri golvyta utanför toaletter.
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 270cm
 • Kroken har höjden 100cm
Skjutdörr
 • Dörr
 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Kontrastmarkering
 • Markeringen är placerad 85cm över golv
 • Markeringens färg är frostat
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Kontrastmarkering
 • Markeringen är placerad 130cm över golv
 • Markeringens färg är frostat
Skjutdörren öppnas automatiskt
 • Sensor
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Ledarhund
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
Handikapptoalett
 • Handikapptoalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Skylt med symbol på handikapptoalettens dörr.
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Pictogram
 • Pictogram
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,25NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
Slagdörr
 • Dörr in till handikapptoalett.
 • Handikapptoalettdörrens lås är av engreppstyp.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 170cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas manuellt
 • Bild av dörrhandtag och lås.
 • Draghandtag på insida av handikapptoalettens dörr.
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 98cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Golvyta
 • Skötbord på handikapptoalett.
 • Bredden är 225cm
 • Längden är 225cm
 • 64cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 93cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,3NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 92cm
 • Skötbordets längd är 70cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 98cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 100cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Toalett med armstöd på båda sidor
 • Avståndet mellan armstöden är 60cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,25NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Lampa för nödlarm utanför handikapptoalett.
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm på sladd bredvid handikapptoalett.
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Nödlarm placerat högt på vägg vid dörren.
 • Nödlarm placerat lågt vid dörren.
 • Nödlarm på vägg är placerat 120cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
Övrig toalett
 • Publika toaletter.
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
Skylt vid dörr
 • På toaletterna finns en skylt med texten WC.
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Bildsymbol (ej pictogram)
 • Skylten på toalettdörren är i relief med texten WC.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
Utformning av dörrskylt
 • Texten på toalettens dörr är WC.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 50mm
Slagdörr
 • Toalettens dörr.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtag på toalettdörr.
 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Toalettens handfat har engreppsblandare.
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger