Folktandvården Tranemo

Passage (Till Folktandvården)

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Assistanshundar
 • Ledarhund

  Ledarhund

Pälsbärande djur
 • Pälsdjur ej tillåtet

  Pälsdjur ej tillåtet

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Skylt på vägg
 • Väggskylt

  Väggskylt

Passageöppning
 • Passageöppning

  Passageöppning