ABF Ockelbo

Studierum (vid kontor)

Slagdörr
 • Entré till studierum vid kontor. Dörren kan inte öppnas helt eftersom ett skåp står bakom dörren.
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Vid entré till studierum vid kontor finns en tröskel.
 • Tröskelns höjd är 3cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Entrédörren går innåt, in i studierummet. Dörren är "inbyggd" 25 cm med vägg på vardera sida.
 • Utskjutande vägg vid entré till studierum.
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysningen i studierum vid kontor.
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • I studierummet finns ett bord och ett tiotal stolar.
 • I studierummet finns ett bort och ett tiotal stolar.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 125cm bred
Sittplats
 • I studierummet finns ett bord och ett tiotal stolar.
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • I studierummet finns ett bord och ett tiotal stolar.
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 90cm
 • Fri bredd under bordet är 286cm
Övrig toalett
 • På hela våningsplanet finns en övrig toalett.
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Skyllt på dörren till övrig toalett.
 • Underkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm
Slagdörr
 • I utrymmet precis utanför toaletten står en kopiator.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 137cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 270cm
 • Dörröppningens fria bredd är 63cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Tröskel
 • En tröskel finns till den övriga toaletten.
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfat i övrig toalett.
 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger