Simhallen, Linköping

Ingång

Utformning av fristånde skylt
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
Skylt från tak
 • Takskylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Dörr intill vändkors öppnas manuellt
 • Det finns möjlighet att tillkalla personal
Skjutdörren utifrån och in
 • Skjutdörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Dörrmattan innanför dörren
 • Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmattan är tunn, lös
Skrapgallret innanför dörren
 • Skrapgaller
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Skjutdörren öppnas automatiskt
 • Skjutdörr
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 164cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 00% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 00% i längsriktning
Dörrmatta innanför passageöppning
 • Dörrmatta innanför
 • Dörrmattan är tunn, lös
Entré
 • Anvisad rökplats
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden