BVC Närhälsan Fristad vårdcentral, Borås

Passage

Passageöppning
 • Passageöppningen
 • Dörröppningens fria bredd är 182cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysningen i passagen
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur ej tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • Gångytan
 • Gångytan
 • Utrymme att vända eller backa in på
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 185cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 343.8cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 185cm
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
Utformning av skylt från tak
 • Takskylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.82NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm
Sittplats
 • Sittplats stol
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Sittplats
 • Sittplats stol
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
Utformning av skylt från tak
 • Takskylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 55mm
Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 173cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot omgivande vägg
Passageöppning
 • Passageöppningen
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 37.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren