BVC Bräcke Diakoni vårdcentralen Centrum, Alingsås

Väntrum

Skylt från tak
 • Takskylt
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 85.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.76NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 268cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 268cm bred
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Behandlingsbänk
 • Skötbord
 • Behandlingsbänkens höjd är 87cm
Lek
 • Lek för barn
 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år