Lundens träffpunkt

Ingång (via Dicksons Hus, framsidan)

Slagdörren
 • Fria ytan utanför entrédörren

  Fria ytan utanför entrédörren

 • Dörröppningens fria bredd

  Dörröppningens fria bredd

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering på över glasruta

  Bred markering över glasruta

Tröskel
 • Entrédörrens tröskel

  Tröskel

Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför dörren

  Dörrmatta innanför dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdonet utanför dörren

  Manöverdonet utanför dörren

 • Manöverdonet på insidan av dörren

  Manöverdonet på insidan av dörren

Slagyta
 • Dörren

  Dörren öppnas ut i gångstråket