Vänerskärgården - Victoriahuset

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Skylt vid parkering

  Skylt vid parkering

Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk till entré

  Ledstråk till entré

Gångytan
 • Gångväg till entré

  Gångväg till entré

 • Sittplats

  Sittplats