Vänerskärgården - Victoriahuset

Ingång

Slagdörren
 • Yta utanför entrédörr

  Yta utanför entrédörr

 • Dörröppning

  Dörröppning

Skrapgaller utanför dörr
 • Skrapgaller utanför entrédörr

  Skrapgaller utanför entrédörr

Tröskel
 • Tröskel i entré

  Tröskel i entré

Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför entrédörr

  Dörrmatta innanför entrédörr

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför entrédörr

  Manöverdon utanför entrédörr

 • Manöverdon på insida dörr

  Manöverdon på insida dörr

Slagyta
 • Dörren öppnas ut i gångytan

  Dörren öppnas ut i gångytan

Vid öppnande
 • Sensor saknas

  Sensor saknas

Entré
 • Askfat vid gångväg till entrén

  Askfat vid gångväg till entrén

Utformning av skylt från tak
 • Skylt vid entré

  Skylt vid entré

Vindfångets slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon på utsidan dörr

  Manöverdon på utsidan dörr

Öppnande
 • Sensor saknas

  Sensor saknas

Stängning
 • Sensor saknas

  Sensor saknas