Vänerskärgården - Victoriahuset

Lobby

Inomhusmiljö
 • Belysning i lobby

  Belysning i lobby

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i lobby

  Gångyta i lobby

 • Yta att vända på

  Yta att vända på

Sittplats
 • Sittplats i lobbyn

  Sittplats i lobbyn

Bord
 • Bord i lobby

  Bord i lobby

Receptionen
 • Ledstråk till reception

  Ledstråk till reception

 • Ledstråk till reception

  Ledstråk till reception

Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk

  Receptionsdisk

Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare

  Kortläsare

Bokningsmöjlighet
 • Symbol för bokning

  Symbol för bokning

Kapprum
 • Golvyta i kapprum

  Golvyta i kapprum

Spegel
 • Spegel i kapprum

  Spegel i kapprum

Handikapptoalett
 • Toalettutrymme

  Toalettutrymme

Skylt på vägg
 • Skylt vid toalett

  Skylt vid toalett

Pictogram
 • Skylt vid toalett

  Skylt vid toalett

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets yta

  Toalettgolvets yta

 • Behållare på toalett

  Behållare på toalett

 • Höj och sänkbart skötbord

  Höj och sänkbart skötbord

Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd

  Höger armstöd

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd

  Vänster armstöd

Armstöd
 • Armstöd på toalett

  Armstöd på toalett

Handfat
 • Handfat på toaletten

  Handfat på toaletten

Nödlarm
 • Larm utanför dörr

  Larm utanför dörr

Nödlarm med sladd
 • Larm med sladd

  Larm med sladd

Nödlarm på vägg
 • Högt placerat larm

  Högt placerat larm

 • Lågt larm på vägg

  Lågt larm på vägg

Övrig toalett
 • Övrig toalett

  Övrig toalett

Skylt på vägg
 • Skylt vid toaletter

  Skylt vid toaletter

Pictogram
 • Skylt vid toaletter

  Skylt vid toaletter

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Toalettens utformning
 • Handfat på toaletten

  Handfat på toaletten