Vänerskärgården - Victoriahuset

Passage från lobby till boenderum

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Inomhusmiljö
 • Belysning i passage

  Belysning i passage

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i passage

  Gångyta i passage

 • Gångyta i passage

  Gångyta i passage

Trappa
 • Trappa i passage

  Trappa i passage

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida

  Ledstång på höger sida

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida

  Ledstång på vänster sida

Hiss
 • Anropsknapp för hiss

  Anropsknapp för hiss

 • Yta utanför hiss

  Yta utanför hiss

 • Hisskorg

  Hisskorg

Slagdörren
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörren öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Slagdörren öppnas automatiskt
 • Yta utanför hiss

  Yta utanför hiss

Automatisk slagdörr vid öppnande
 • Sensor saknas

  Sensor saknas

Automatisk slagdörr vid stängning
 • Sensor saknas

  Sensor saknas

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss

  Manöverpanel i hiss