Närhälsan Töreboda Vårdcentral

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Skylt på vägg
 • Väggskylten
 • Underkanten på skylten är placerad 193.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 203.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 65mm
Köautomat
 • Köautomaten
 • Visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 177.6cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.54NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är nummerlapp
 • Funktionen är placerad 83.1cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 177.6cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 72.3cm
 • Längden på disken är 103cm
 • Benutrymmets djup är 15.5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.26NCS
Glasruta
 • Glasruta i reception
 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
Fast placerad ringklocka
 • Fast placerad ringklocka
 • Ringklockan är placerad 90.3cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 0cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.35NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
Flyttbar kortläsare
 • Flyttbar kortläsare
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.16NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning