Kulturhuset Blå Stället

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering
 • Handikapparkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3.2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4.4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 80m från entrén
 • Belysning finns
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Det finns inget ledstråk till éntren
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,00NCS mot underlag
Gångytan
 • Del av gångyta
 • Del av gångyta
 • Sittplats
 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 5.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 51.5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 16m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 61m
Passageöppningen
 • Passage
 • Passageöppningens fria bredd är 135cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande yta
Alternativa lutningen
 • Passag
 • Lutningen i längsriktning är 6,8%
 • Lutningens sträckning är 10m