Vänerskärgården - Victoriahuset

Restaurang

Inomhusmiljö
 • Belysning i restaurang

  Belysning i restaurang

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i restaurang

  Gångyta i restaurang

 • Yta att vända på

  Yta att vända på

Matservering
 • Bord i restaurangen

  Bord i restaurangen

 • Stol i restaurangen

  Stol i restaurangen

 • Gångyta mellan bord i restaurang

  Gångyta mellan bord i restaurang

Matsedel
 • Matsedel

  Matsedel

Höj- och sänkbar kortläsare
 • Bärbar kortläsare

  Bärbar kortläsare

Kassa
 • Symbol för personlig service

  Symbol för personlig service

Serveringshöjd
 • Buffé i restaurang

  Buffé i restaurang

 • Självbetjäningsdisk i servering

  Självbetjäningsdisk i servering