Vänerskärgården - Victoriahuset

Konferensrum

Slagdörr
 • Dörr till konferensrum

  Dörr till konferensrum

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering på glasdörr

  Markering på glasdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering på glasdörr

  Markering på glasdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Inomhusmiljö
 • Belysning i konferensrum

  Belysning i konferensrum

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i lokal

  Gångyta i lokal

 • Yta att vända på

  Yta att vända på

Sittplats
 • Stol i konferenslokal

  Stol i konferenslokal

Bord
 • Bord i konferensrum

  Bord i konferensrum