Folktandvården Stenungsund

Behandlingsrum (Nummer elva)

Slagdörr
 • Öppen dörr

  Öppen dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Manuell dörr

  Manuell dörr

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Yta att vända eller backa in på

  Yta att vända eller backa in på

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Behandlingsstol
 • Behandlingsstol

  Behandlingsstol

Personlyft
 • Personlyft

  Personlyft