Tidaholms stadsbibliotek

Bibliotekslokal

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 87cm
Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål
 • Lösa föremål
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 112cm
 • Fri bredd under bordet är 154cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Informationsdisk
 • Disk
 • Höjden på disken är 73cm
 • Längden på disken är 74cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Höj- och sänkbar informationsdisk
 • Disk
 • Längden på disken är 84cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 70cm
 • Högsta höjden på disken är 109cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Flyttbar ringklocka
 • Ringklocka
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.07NCS
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
 • Det finns tillgång till personlig service
Hyllor finns
 • Hyllmärkning
 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 7mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.8NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 24cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 180cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100cm
 • Fri bredd under bordet är 110cm
 • Ingen information finns som ljudformat
 • All information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form