ABF Laxå

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av/påstigning samt parkering till höger om lokalen
 • Av/påstigning samt parkering framför lokalen
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 13m från entrén
Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Trottoarkant är inte avfasad
 • Trottoarkantens höjd är 9cm
Gångvägen
 • Gångväg från högra parkeringen. Ytan består dels av plattor som är ojämna, dels av en asfalterad del
 • Gångväg från parkeringen framför lokalen. Plattorna är något ojämna
 • Sittmöjlighet. Soffan är flyttbar. Placerad vid gångväg från parkeringen framför lokalen
 • Gångvägens bredd är 2,50m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,50m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3,5m