Valleskolan

Ingång

Enskilt steg
 • Entré till omklädningsrum som ligger närmast av- påstigningsplatsen.

  Entré till omklädningsrum som ligger närmast av- påstigningsplatsen. Du måste gå igenom omklädningsrummet för att komma till idrottshallen.

Rampen
 • Ramp upp mot entrén.

  Längre bort på samma sida av huset ligger ingången till pojkarna/herrarnas omklädningsrum. Här finns en brant ramp in, det finns också en tröskelkil vid dörröppningen.

Slagdörren
 • Ytan framför slagdörren.

  Ytan framför slagdörren.

 • Vit dörr med två stora glaspartier i.

  Entrédörr.

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Glasparti i dörr.

  Glasparti i dörr.

Skrapgaller utanför dörr
 • Skrapgaller utanför dörr.

  Skrapgaller utanför dörr.

Tröskel
 • Tröskeln in är 8 cm hög utan avfasning.

  Tröskeln in är 8 cm hög utan avfasning.

Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgaller i vindfång.

  Skrapgaller i vindfång.

Vindfångets slagdörr
 • Vindfång och dörr in till omklädningsrum.

  Vindfång och dörr in till omklädningsrum.