Badplats Skår

Toalett

Toalett
 • Toalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 1,89cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 1,67cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 500cm
 • Dörröppningens fria bredd är 61cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser, hasp
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 4cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Toaletten
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte