Präntaren köpcentrum

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 25m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,00NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Passageöppningen
 • Bild på passageöppning
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 90cm