Hamnparken

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Av- och påstigningsplats
  • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
  • Av- och påstigningsplatsen är 0m från entrén
  • Belysning finns